کاغذ خرد کن
دستگاه کاغذ خردکن یا امحا اسناد  یک دستگاه مکانیکی مورد استفاده بـرای بـرش کاغذ و اسناد از جمله لوح های فشـرده و کارت های اعتباری به قطعات کوچک و غیر قابل استفـاده است. به طور معمول این دستگاه اسناد کاغذ وغیره را بصورت نـوار و یا ذرات ریـز تبدیل می نماید. 
کاغذ خرد کن ProTech SD 9360
معرفی اجمالی محصولیکی از موارد مهم در هر شرکت و اداره‌ای معدوم‌سازی اسناد و مدارک است که مبادا به دس..
کاغذ خرد کن ProTech SD 9680
معرفی اجمالی محصولیکی از موارد مهم در هر شرکت و اداره، معدوم‌سازی اسناد و مدارک است تا مبادا به دست ..
کاغذ خردکن  Remo C 5100
5,280,000 تومان
دستگاهکاغذ خردکن یا امحا اسناد (shredder) یک دستگاه مکانیکی مورد استفاده بـرای بـرش کاغذ و اسنا..
کاغذخرد کن Protech 468
320,000 تومان
معرفی اجمالی محصول یکی از موارد مهم در هر شرکت و اداره‌ای معدوم‌سازی اسناد و مدارک است که مبادا..
نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)