کپی برد دیجیتال

کپی برد  های الکترونیکی یکی از دستگاههای نوین کمک آموزشی می باشد که جایگرین وایت برد های قدیمی و سنتی شده و در خدمت مدیران و اسانید جهت استفاده در اتاق مدیران و کلاسهای آموزشی قرار گرفته است.

هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.