پلاتر لیزری
پلاتر نوعی چاپگر بزرگ برای چاپ در ابعاد عریض است.پلاتر معمولا برای چاپ تصاویر و طراحی و ترسیم های با عرض زیاد به كار می رود.پلاتر عکس برای چاپ تابلو یا نقشه های صنعتی و شكل ها است و به طور معمول این كار با حركت هد رنگریز متحرک روی یك صفحه كاغذی بزرگ صورت می گیرد 

هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.