فکس سرور
 فکس سرور به سیستمی اطلاق می گردد که در محیط شبکه سازمان و یا شرکت شما به صورت کلاینت -سرور راه اندازی گردیده و کلیه پرسنل سازمان یا شرکت امکان ارسال و دریافت فکس تحت شبکه ( اینترنت و اینترانت ) را دارند. 

هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.