رده کاربری صنعتی
این لپ تاپ ها قابلیت تبلت شدن دارند.لپ تاپ های صنعتی این گروه جهت مصارف نظامی-فرودگاهی-حمل ونقل-مهندسی وبسیاری از کاربرد های دیگر بسیار مناسب هستند.بخش های ایمنی و مدیریت بحران یکی از بخش های تازه تاسیس می باشند که نیاز به تجهیزاتی دارندکه در هر شرایط آب و هوایی و عملیا تی کار می کنند.

هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.