تین کلاینت &pc share

تین‌کلاینت  به کامپیوتر یا برنامهٔ کامپیوتری اطلاق می‌شود که برای تحقق وظایف محاسباتی خود به کامپیوترهای دیگر وابسته است. این مفهوم در برابر فت کلاینت  قرار می‌گیرد که طوری طراحی شده تا تمام نیازهای خود را خودش برآورده کند.

هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.