آنتن تقویتی
از آن برای بالا بردن گیرندگی امواج تجهیزات شبکه استفاده میشود.

هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.