سورتر ارز
دستگاه سورتر اسکناس با قابلیت تفکیک و تشخیص اسکناس در امور خزانه‌داری و شعب و ایجاد افزایش سرعت و دقت کاربران و خزانه‌ها است.

هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.